Bedrijfsmatige Kennisbank

Het Vertrouwensnetwerk

Op het vertrouwensnetwerk organiseren partners op een effectieve en een kostenefficiënte wijze onderling vertrouwen in elkaars bedrijfs- en persoonsgegevens. De vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) beheert een vertrouwensnetwerk op basis van de TTP-policy.

MYOBI vervult de rol van TTP en beheert de MYOBI TTP-policy. Zie de TTP-spelregels voor een samenvatting van de TTP-policy.

Verantwoordingsverplichting en verantwoorden

Het verantwoorden over het organiseren van compliance met de verplichtingen van de TTP-policy, in het bijzonder de TTP Gedragscode AVG, sluit aan bij de wettelijke verantwoordingsverplichting van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 5.2 AVG).

Door deze combinatie past een gebruiker van het vertrouwensnetwerk een integrale compliance-aanpak toe. De effectiviteit van de compliance-aanpak is gemakkelijk uit te breiden door andere verantwoordingsverplichtingen toe te voegen.

Toepassingen leiden tot oplossingen

Het vertrouwensnetwerk en de vertrouwensdiensten vormen een aantrekkelijk en robuust fundament voor het ontwikkelen en beheren van professionele toepassingen.

Ondersteuning

Het effectiever organiseren van bedrijfsactiviteiten door het toepassen van het vertrouwensnetwerk, in het bijzonder het informatie ecosysteem en vervolgens smart contracting vraagt van het management en de medewerkers en partners veranderingsbereidheid. MYOBI onderkent de noodzaak van het stimuleren van de veranderingsbereidheid met een scala aan ondersteunende diensten.

Gebruikerslicenties

MYOBI brengt bedrijven licentiekosten in rekening voor het gebruik van het vertrouwensnetwerk en voor toepassingen. De jaarlijkse licentiebedragen zijn afhankelijk van de bruto-omzet van de groep van verbonden partijen zoals weergegeven in een authentieke bron die beheerd.

Waardeproposities en businesscases

Voor elk bedrijf pakt de businesscase, in het bijzonder de waardeproposities, van het toepassen van het vertrouwensnetwerk en toepassingen anders uit. De omvang van de toegevoegde waarde en het tempo waarin de waarde wordt verkregen hangt af van de bedrijfsomvang, de aard en de organisatie van de bedrijfsactiviteiten, en de veranderingscapaciteit van medewerkers. De waardeproposities hebben betrekking op een aantal, en uiteindelijk alle, bedrijfsactiviteiten.