Bedrijfsmatige Kennisbank

Het Vertrouwensnetwerk

Op het vertrouwensnetwerk organiseren partners op een effectieve en een kostenefficiënte wijze onderling vertrouwen in elkaars bedrijfs- en persoonsgegevens. De vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) beheert een vertrouwensnetwerk op basis van de TTP-policy. MYOBI vervult de rol van TTP en beheert de MYOBI TTP-policy.

Verantwoordingsplicht en verantwoorden

Het verantwoorden over het organiseren van compliance met de verplichtingen van de TTP-policy, in het bijzonder de TTP Gedragscode AVG, sluit aan bij de wettelijke verantwoordingsplicht van de Europese AVG (artikel 5.2 AVG). Door deze combinatie past een gebruiker van het vertrouwensnetwerk een integrale compliance-aanpak toe.

Toepassingen leiden tot oplossingen

Met behulp van de toepassingen organiseren bedrijven hun bedrijfsactiviteiten effectiever. Het informatie ecosysteem vormt de basis voor andere toepassingen zoals de smart contracting waarmee een bedrijf een effectieve (bedrijfs)juridische of (bedrijfs)compliance functie organiseert.

Ondersteuning

Het effectiever organiseren van bedrijfsactiviteiten door het toepassen van het vertrouwensnetwerk, in het bijzonder het informatie ecosysteem en de toepassing smart contracting, vraagt van het management en de medewerkers en partners veranderingsbereidheid.

Gebruikerslicenties

Voor het gebruik van het vertrouwensnetwerk en de toepassingen worden (afhankelijk van de bruto-omzet van de groep verbonden partijen) licentiekosten in rekening gebracht. De licentie gaat een bedrijf aan voor een periode van drie jaar.

Scenario’s en handreikingen

In het kader van het vertrouwensnetwerk en de daarbijbehorende toepassingen hebben wij een aantal scenario’s en handreikingen uitgewerkt. Ook houden wij rekening met de meest voorkomende bedrijfsactiviteiten binnen een organisatie en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen deze bedrijfsactiviteiten.

Waardeproposities en businesscases

Voor elk bedrijf pakt de businesscase, in het bijzonder de waardeproposities, van het toepassen van het vertrouwensnetwerk en toepassingen anders uit. De omvang van de toegevoegde waarde en het tempo waarin de waarde wordt verkregen hangt af van de bedrijfsomvang, de aard en de organisatie van de bedrijfsactiviteiten, en de veranderingscapaciteit van medewerkers. De waardeproposities hebben betrekking op een aantal, en uiteindelijk alle, bedrijfsactiviteiten.