Bedrijfsmatige Kennisbank

Het Vertrouwensnetwerk

Op het vertrouwensnetwerk organiseren partners op een effectieve en een kostenefficiënte wijze onderling vertrouwen in elkaars bedrijfs- en persoonsgegevens. De vertrouwde derde partij (in het Engels, Trusted Third Party, TTP) beheert een vertrouwensnetwerk op basis van de TTP-policy. Mind Your Own Business Information, MYOBI, vervult de rol van TTP en beheert de MYOBI TTP-policy. Zie de TTP-werkwijze voor een samenvatting van de TTP-policy.

Verantwoordingsverplichting en verantwoorden

Gebruikers van het vertrouwensnetwerk accepteren de TTP-policy. Het verantwoorden over het organiseren van compliance met de verplichtingen van de TTP-policy, in het bijzonder de TTP Gedragscode AVG, sluit aan bij de wettelijke verantwoordingsverplichting van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 5.2 AVG). Door deze combinatie past een gebruiker van het vertrouwensnetwerk een integrale compliance-aanpak toe. De effectiviteit van de compliance-aanpak is gemakkelijk uit te breiden door andere verantwoordingsverplichtingen toe te voegen.

Toepassingen

Het vertrouwensnetwerk en de vertrouwensdiensten vormen een aantrekkelijk en robuust fundament voor het ontwikkelen en beheren van professionele toepassingen.