Ondersteuning

Het effectiever organiseren van bedrijfsactiviteiten vraagt van het management en de medewerkers en de betrokken...

In de functionele en bedrijfsmatige kennisbanken onderhoudt de servicedesk van MYOBI expliciete kennis die zij...

De servicedesk is proactief. De medewerkers van de servicedesk helpen de medewerkers van gebruikers en...

De accountmanager komt in beeld als de bedrijfsleiding interesse heeft in de oplossingen die met...

De ondersteuning bestaat ook uit het beschikbaar stellen van bewustwordings- en trainingsprogramma’s die een bedrijf...

Het kan een bedrijf aan professionele capaciteit ontbreken of het is een bewuste keuze professionals...