Het Vertrouwensnetwerk

Wat is MYOBI?

MYOBI is een Trusted Third Party die een vertrouwensnetwerk beheert en op dit netwerk vertrouwensdiensten levert. Op het vertrouwensnetwerk beheren bedrijven hun eigen bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van medewerkers en klanten, dit wordt een informatie ecosysteem genoemd.

Wat zijn de Vertrouwensdiensten?

MYOBI authentiseert als vertrouwensdienst de identiteit van bedrijven en personen, voorziet bedrijven en personen van elektronische handtekeningen, schermt ten behoeve van bedrijven en personen gegevens af, en waarmerkt en deponeert gegevens in opdracht van deze bedrijven en personen.

Wat krijgen gebruikers?

MYOBI geeft na een succesvolle registratie de wettelijk vertegenwoordiger een informatie ecosysteem waarmee het bedrijf de eigen bedrijfs- en persoonsgegevens beheert én de toegang door zakenpartner tot die eigen gegevens.

Hoe werkt het?

De aanleiding voor een verzoek om deel te nemen aan het vertrouwensnetwerk ligt veelal bij een bedrijf dat al gebruik maakt van het vertrouwensnetwerk. Dit bedrijf wil van de (potentiële) zakenpartner zekerheid krijgen over de betrouwbaarheid van diens gegevens en nodigt daarom deze zakenpartner via MYOBI uit deel te gaan nemen aan het netwerk.

Hoe word ik gebruiker van het vertrouwensnetwerk?

Het bedrijf wordt gebruiker van het vertrouwensnetwerk door zich te registreren. Het initiatief kan liggen bij het bedrijf zelf: ga naar de website van MYOBI en registreer of een gebruiker van het vertrouwensnetwerk die aan MYOBI vraagt het registratieproces met een zakenzakenpartner van het bedrijf op te starten.

Succesvol zakenpartners aansluiten op uw informatie ecosysteem

Een gebruiker van het vertrouwensnetwerk bouwt zorgvuldig aan het informatie ecosysteem met zakenpartner (bijvoorbeeld klanten, medewerkers en leveranciers). Wij leggen hieruit waarom het informatie ecosysteem voor een bedrijf waardevol is.

Geschilbeslechting

Snel en doortastend reageren voorkomt escalatie van het geschil. MYOBI faciliteert haar gebruikers in de TTP-policy met een effectieve en kostenefficiënte mediationreglement gericht op van geschilbeslechting.

Bewustwordings- en trainingsprogramma’s

Eén van de belangrijkste maatregel is het effectief op niveau brengen en houden van het kennisniveau bij sleutelfunctiona-rissen en overige medewerkers. Via bewustwordings- en trainingsprogramma’s is deze maatregel te organiseren.

MYOBI (Mind Your Own Business Information) is een vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP)...

In de rol van vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) authentiseert MYOBI als vertrouwensdienst...

Participeren in een vertrouwensnetwerk biedt bedrijven en personen toegevoegde waarde. Wij zetten de belangrijkste argumenten...

MYOBI geeft na een succesvolle registratie de wettelijk vertegenwoordiger een informatie ecosysteem waarmee het bedrijf...

De aanleiding voor een verzoek om deel te nemen aan het vertrouwensnetwerk ligt veelal bij...

Het bedrijf wordt gebruiker van het vertrouwensnetwerk door zich te registreren. Het initiatief kan liggen...

Een gebruiker van het vertrouwensnetwerk bouwt zorgvuldig aan het informatie ecosysteem met partners (bijvoorbeeld klanten,...

Partners sluiten contracten af waarin zij rechten en verplichtingen afspreken. Soms komt een partner zijn...

Het vertrouwensnetwerk, in het bijzonder het bedrijfsspecifiek informatie ecosysteem, faciliteert gebruikers van het netwerk regie...