Algemeen

Wat is de toegevoegde waarde als ik mijn partners vraag MYOBI te gebruiken. Wat zijn de kosten?

De elektronische identiteits- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van uw partners, bijvoorbeeld (potentiële) klanten en leveranciers, wordt bepaald en de partner is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van bedrijfs- en persoonsgegevens. Uw partner betaalt niets.

Welke toekomstige ontwikkelingen kan ik verwachten en zal dit de functionaliteiten beïnvloeden?

Er is een globale ontwikkelingsagenda die periodiek wordt geraadpleegd voor verdere systeemontwikkeling. Wij houden graag rekening met uw functionele wensen en faciliteren u om deze naar voren te brengen. Een van de wensen is toegang tot meer authentieke bronhouders en een andere is het kunnen beheren van het bevoegdhedenregister.

Hoe komt MYOBI aan bedrijfsgegevens?

Alle gegevens worden geïmporteerd vanuit het KVK Handelsregister.

Accepteert een rechter de elektronische handtekeningen van de gemachtigde vertegenwoordigers van een bedrijf?

Ja, de professionals van de MYOBI Standardization Board (SB) beheren de baselines. De baselines zijn gerelateerd aan wetgeving en algemeen aanvaarde referenties van toezichthouders, auditkantoren en IT-auditors.

Kan ik professionele ondersteuning aanvragen voor specifieke bedrijfsprocessen?

Ja, de diensten van advocaten en registeraccountants en IT-auditors van Duthler Associates en advocaten van First Lawyers kunnen worden gebruikt. Gebruik de knop in MYOBI: “hulp nodig” of stuur een e-mail naar de servicedesk.