Kennis- en verandermanagement (toepasssing)

Bewustwordings- en trainingsprogramma’s

Door:

Eén van de belangrijkste maatregel is het effectief op niveau brengen en houden van het kennisniveau bij medewerkers binnen een bedrijf. Via bewustwordings- en trainingsprogramma’s is deze maatregel te organiseren.

Duthler Academy biedt, in samenwerking met MYOBI en onder de TTP-policy, gebruikers van het vertrouwensnetwerk...

Kennis ligt vast in taal, metaforen en symbolen. Impliciete kennis in de hoofden van medewerkers...

Voor de bedrijfsleiding is het organiseren van kennis- en verandermanagement van het effectief organiseren van...