Wat zijn de Vertrouwensdiensten?

Bedrijven kunnen zich registreren op het vertrouwensnetwerk. De aanleiding daartoe kan een verzoek van een...

MYOBI faciliteert dat alle medewerkers van een bedrijf op het vertrouwensnetwerk beschikken over een elektronische...

MYOBI vervult de digitale ‘notaris-rol’ en de digitale ‘makelaar-rol’ op het vertrouwensnetwerk. Bedrijven kunnen documenten,...

MYOBI Standaardisatie Board beheert de gegevensdefinities op het vertrouwensnetwerk. De gegevensdefinities zorgen voor semantische interoperabiliteit...

De bedrijven die gebruik maken van het vertrouwensnetwerk wensen dat het maken van afspraken gevolgd...

Een bedrijf dat zijn bedrijfsgeheimen niet kent, loopt een groot continuïteitsrisico. Immers, als je niet...

In de software behoren (by design) beveiligingsmaatregelen te zijn opgenomen die persoonsgegevens en bedrijfsgeheimen effectief...