Waarom participeren in een vertrouwensnetwerk?

Een bedrijf kan een partner verzoeken ook gebruiker te worden van het vertrouwensnetwerk. Het bedrijf...

Het vertrouwen tussen partners is snel weg als blijkt dat bedrijfs- en persoonsgegevens niet betrouwbaar...

Een bedrijf is een verzameling van generieke en bedrijfsspecifieke bedrijfsactiviteiten. Generieke bedrijfsactiviteiten kunnen betrekking hebben...

Voor elk bedrijf vallen de voordelen of waardeproposities anders uit. Het opstellen van een passende...

Gebruikmaken van het vertrouwensnetwerk biedt elk bedrijfstype – meer of minder – toegevoegde waarde. De...

Het kwaliteitspalet van het vertrouwensnetwerk bestaat uit vertrouwelijke, betrouwbare en beschikbare bedrijfs- en persoonsgegevens door...