Toepassingen leiden tot oplossingen

Smart contracting (toepassing)

Door:

Duthler Associates en First Lawyers beheren de toepassing smart contracting. Smart contracting is een bouwsteen voor het effectief organiseren van de bedrijfsjuridische functie. Deze toepassing maakt gebruik van contract-portfolio’s die door de Contract Board worden beheerd.

Bedrijfsjuridische functie (oplossing)

Door:

Het doel van het welbewust inrichten van de bedrijfsjuridische functie is het maken van adequate afspraken met klanten, medewerkers en leveranciers over wederzijdse rechten en verplichtingen. Met adequate afspraken worden niet alleen juridische geschillen en kosten voorkomen. Adequate afspraken bieden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering.

Kennis- en verandermanagement (toepasssing)

Door:

Duthler Academy, in samenwerking met Duthler Associates, beheren de toepassing kennis- en verandermanagement. De bedrijfsleiding onderkent de noodzaak van kennis- en veranderingsmanagement voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Het vertrouwensnetwerk en de vertrouwensdiensten vormen een aantrekkelijk en robuust fundament voor het ontwikkelen en...

Elk bedrijf heeft een goed opgezette en werkende bedrijfsjuridische functie nodig voor het effectief organiseren...

Elk bedrijf heeft te maken met juridische vraagstukken. Al is het maar omdat elk bedrijf...

Een bedrijf organiseert haar bedrijfsactiviteiten effectief met bedrijfsprocessen, waarin passende beheersmaatregelen “by design” zijn opgenomen,...