Webinar: verantwoordingsplicht en verantwoorden

Aanleiding

MYOBI faciliteert bedrijven en personen regie uit te oefenen over hun bedrijfs- en persoonsgegevens. Waarom?

De toegevoegde waarde van het tussen partners maken van afspraken over vertrouwelijke, betrouwbare en beschikbare bedrijfs- en persoonsgegevens vraagt om een compliance-aanpak en een verantwoordingsmechanisme. MYOBI faciliteert dit door met alle gebruikers van het netwerk de TTP-policy af te spreken. De TTP-policy bestaat onder andere uit een de Accountability Seal Policy en de TTP Gedragscode AVG.

Afspraken maken en erover kunnen verantwoorden

Uitgaande van de TTP-policy maakt een bedrijf afspraken met partners (klanten, medewerkers of leveranciers). Hierdoor ontstaat organisch een informatie ecosysteem met vertrouwde partners. Afspraken maken is goed, maar de verantwoording organiseren voor compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen is beter.

MYOBI faciliteert haar gebruikers met een praktische en effectieve compliance-aanpak dat resulteert in het vervullen van de verantwoordingsplicht. Het verantwoordingsmechanisme is ontleend aan de verantwoordingsplicht van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De TTP Gedragscode AVG vormt daarbij de basis voor partners om elkaar te vertrouwen. Bij de AVG gaat het om het beschermen van persoonsgegevens. MYOBI trekt het breder door te spreken over gegevens.

De zakelijke gebruiker geeft met een volwassenheidsniveau aan in hoeverre hij kan voldoen aan de gedragscode. MYOBI heeft hiervoor een overzicht opgesteld waarin uitgewerkt is aan welke eisen moet zijn voldaan om zich te meten aan een bepaald volwassenheidsniveau. Op deze wijze is er operabiliteit tussen de volwassenheidsniveaus tussen zakelijke gebruikers.

De leiding stelt het volwassenheidsniveau vast en laat een gekwalificeerde FG dit niveau bevestigen. MYOBI voert een plausibiliteitstoets uit om te bepalen of andere gebruikers van het vertrouwensnetwerk van het vastgesteld niveau uit kunnen gaan.

Webinar en inschrijven

In dit webinar bespreken wij de verantwoordingsplicht, het afleggen van verantwoording op het vlak van gegevensbescherming en de compliance-aanpak. Het webinar legt aan de bedrijfsleiding uit wat het belang voor de bedrijfsvoering is en helpt medewerkers de interne organisatie voor verantwoorden op te bouwen.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]