Waarom is de Accountability Seal belangrijk?

Het effectief beschermen van bedrijfs- en persoonsgegevens houdt in dat de bedrijfsleiding van gebruikers van...

De Accountability Seal Policy onderkent vijf verschillen volwassenheidsniveaus die MYOBI van De Nederlandsche Bank heeft...

De bedrijfsleiding wenst haar partners blijvend met vertrouwelijke, betrouwbare en beschikbare gegevens over de bedrijfsorganisatie...

Bedrijven delen onder de paraplu van de TTP Gedragscode AVG bedrijfs- en persoonsgegevens met elkaar....