Compliance-aanpak

Volgens het Van Dale woordenboek betekent compliance dat een persoon of een organisatie werkt in...

Het verantwoordingsmechanisme gaat uit van de verantwoordingsplicht van de bedrijfsleiding zoals uitgewerkt in onder andere artikel 5,...

De TTP Gedragscode AVG gaat uit van een verantwoordingsproces met een eenduidig toetsingskader en kwaliteitsbewaking...

Op basis van de uitkomsten van onderzoeken spreekt de leiding zich jaarlijks uit – in...

De Accountability Board (AB) is een orgaan van MYOBI dat toezicht houdt of MYOBI en...

De compliance-professionals die in opdracht van MYOBI optreden, bespreken jaarlijks met de bedrijfsleiding de verwachtingen...

De omvang van de toegevoegde waarde van de compliance-aanpak hangt af van de scope en...