Het Vertrouwensnetwerk

Wat zijn de Vertrouwensdiensten?

MYOBI authentiseert als vertrouwensdienst de identiteit van bedrijven en personen, voorziet bedrijven en personen van elektronische handtekeningen, schermt ten behoeve van bedrijven en personen gegevens af, en waarmerkt en deponeert gegevens in opdracht van deze bedrijven en personen.

Wat krijgen gebruikers?

MYOBI geeft na een succesvolle registratie de wettelijk vertegenwoordiger een informatie ecosysteem waarmee het bedrijf de eigen bedrijfs- en persoonsgegevens beheert én de toegang door zakenpartner tot die eigen gegevens.

Hoe werkt het vertrouwensnetwerk?

De aanleiding voor een verzoek om deel te nemen aan het vertrouwensnetwerk ligt veelal bij een bedrijf dat al gebruik maakt van het vertrouwensnetwerk. Dit bedrijf wil van de (potentiële) zakenpartner zekerheid krijgen over de betrouwbaarheid van diens gegevens en nodigt daarom deze zakenpartner via MYOBI uit deel te gaan nemen aan het netwerk.

Hoe word ik gebruiker van het vertrouwensnetwerk?

Het bedrijf wordt gebruiker van het vertrouwensnetwerk door zich te registreren. Het initiatief kan liggen bij het bedrijf zelf: ga naar de website van MYOBI en registreer of een gebruiker van het vertrouwensnetwerk die aan MYOBI vraagt het registratieproces met een zakenzakenpartner van het bedrijf op te starten.

Geschilbeslechting

Snel en doortastend reageren voorkomt escalatie van het geschil. MYOBI faciliteert haar gebruikers in de TTP-policy met een effectieve en kostenefficiënte mediationreglement gericht op van geschilbeslechting.

MYOBI (Mind Your Own Business Information) is een vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP)...

In de rol van vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) authentiseert MYOBI als vertrouwensdienst...

Participeren in een vertrouwensnetwerk biedt bedrijven en personen toegevoegde waarde. Wij zetten de belangrijkste argumenten...

Gebruikers krijgen de beschikking over een eigen informatie ecosysteem waarmee het bedrijf zijn eigen bedrijfs-...

De aanleiding voor een verzoek om deel te nemen aan het vertrouwensnetwerk ligt veelal bij...

Een bedrijf wordt gebruiker van het vertrouwensnetwerk door zich te registreren. Het initiatief kan liggen...

Een gebruiker van het vertrouwensnetwerk bouwt zorgvuldig aan het informatie ecosysteem met partners (bijvoorbeeld klanten,...

Met het effectief inrichten van bedrijfsjuridische functie houdt MYOBI het aantal geschillen met partijen zo...