Accountability

MYOBI gaat er van uit en verplicht alle organisaties hun accountability met minimaal de TTP policy uit te drukken in een volwassenheidsniveau en dit niveau te tonen aan gebruikers van MYOBI en geïnteresseerden. Dit gebeurt met een Accountability Seal. De transparantie over het niveau van accountability bevordert de mogelijkheid om zaken met elkaar te doen waarbij duidelijk is in hoeverre […]

Lees verder  

De Accountability Seal is een toepassing met behulp waarvan een organisatie van MYOBI externe verantwoording kan afleggen over zijn of haar niveau van compliance met deze TTP policy, en waarop extensies mogelijk zijn voor compliance met specifieke wetgeving, beleid en afgesloten contracten voor specifieke aandachtsgebieden. Organisaties die de Accountability Seal voeren, zijn transparant over het […]

Lees verder  

MYOBI hanteert een model om de niveaus van volwassenheid uit te drukken. MYOBI gebruikt hiervoor het volwassenheidsmodel van DNB als referentiemodel. Dit is een algemeen model in de financiële wereld dat de mogelijkheid biedt om een eigen geambieerd niveau te bepalen en realisatie vast te stellen alsmede te gebruiken is om helderheid te krijgen over […]

Lees verder