SBC Managementsysteem

Installatie van het SBCM

Deze categorie staat in het teken van de installatie van het SBC Managementsysteem.

Verwerkingen en informatiesystemen

Een verwerkingsregister is voor veel organisaties verplicht. In deze categorie leggen wij uit hoe organisaties dat kunnen doen.

Bedrijfsprocessen en bedrijfsactiviteiten

In deze categorie helpen wij u met de functionaliteit ‘bedrijfsprocessen’.

Contracten

Het is erg handig om uw contracten in het SBCM te beheren. Zo kunnen er makkelijk ‘relaties’ worden gemaakt tussen verschillende functionaliteiten.

Onderzoeken

Onderzoeken zijn belangrijk om de resultaten te documenteren uit bijvoorbeeld een privacy nulmeting, data protection impact assessment (DPIA), etc. De resultaten uit deze onderzoeken zijn belangrijk om uw verwerkingsregister te versterken en dus ook uw verantwoording naar het maatschappelijk verkeer.

Meldplicht datalekken

Elke organisatie heeft wel is te maken gehad met incidenten en datalekken. Het is belangrijk om deze incidenten te documenteren in uw privacyboekhouding. In deze functionaliteit kan dat prima.

Betrokkenen en toestemming

Het is erg belangrijk om de betrokkenen te faciliteren in hun rechten. Met de functionaliteit van SBCM is dat mogelijk.

Stakeholder

Een stakeholder is de aanduiding die wordt gebruikt voor een persoon of organisatie die een relatie heeft met gegevensverwerkingen.

Gegevensset

Een gegevensset is de verzameling van persoonsgegevens waar een verwerking betrekking op heeft. Een gegevensset wordt in het managementsysteem gerelateerd aan één of meerdere verwerking(en).

Deze categorie staat in het teken van de installatie van het SBC Managementsysteem.

Een verwerkingsregister is voor veel organisaties verplicht. In deze categorie leggen wij uit hoe organisaties...

In deze categorie helpen wij u met de functionaliteit ‘bedrijfsprocessen’.

Het is erg handig om uw contracten in het SBCM te beheren. Zo kunnen er...

Onderzoeken zijn belangrijk om de resultaten te documenteren uit bijvoorbeeld een privacy nulmeting, data protection...

Elke organisatie heeft wel is te maken gehad met incidenten en datalekken. Het is belangrijk...