Webinar: toepassing smart contracting en het organiseren van de bedrijfsjuridische functie

Aanleiding

Met behulp van het informatie ecosysteem op het MYOBI Vertrouwensnetwerk beheren bedrijfsmatige gebruikers hun bedrijfs- en persoonsgegevens en delen deze gegevens onder regie met hun partners (klanten, medewerkers en leveranciers). Zij verwachten dat hun partners dat ook doen. De toepassing smart contracting maakt gebruik van deze gegevens voor het organiseren van een effectieve bedrijfsjuridische functie (in het Engels Legal Operations).

De bedrijfsjuridische functie geeft de bedrijfsleiding en het management meer grip op het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Zij krijgen meer overzicht en inzicht in contractuele rechten en verplichtingen. Operationele kosten en aansprakelijkheidsrisico’s gaan omlaag. De randvoorwaarden ontstaan voor het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten.

Het organiseren van de bedrijfsjuridische functie – hoe omvangrijk de bedrijfsactiviteiten ook zijn – vraagt om een degelijke voorbereiding. Uitgangspunt zijn de bedrijfsactiviteiten en de beleidslijnen alsook de wijze waarop de bedrijfsactiviteiten zijn georganiseerd met contracten, documenten en draaiboeken.

De uitkomsten van de voorbereiding geven vervolgens, indien gewenst, input aan het samenstellen van de waardeproposities, de businesscase en het plan van aanpak. Hiermee kan de bedrijfsleiding prioriteiten aanbrengen voor de implementatie en het operationeel inzetten van de bedrijfsjuridische functie. Voordat de implementatie plaatsvindt zullen de bedrijfsspecifieke bibliotheek met contract- en draaiboek-items alsmede de bewustwordings- en trainingsprogramma’s gereed zijn om toe te passen.

Duthler Associates en First Lawyers beheren de specificaties van smart contracting, onderhouden de bewustwordings- en trainingsprogramma’s smart contracting en bemensen de Contract Board (CB). Zij maken de contracten, documenten en draaiboeken voor uw bedrijf specifiek. Zij leggen deze vast in uw eigen bibliotheek en nemen deze desgewenst voor u in beheer.

Webinar en inschrijven

Professionals van Duthler Associates en First Lawyers bespreken in dit webinar het effectief organiseren van de bedrijfsjuridische functie met behulp van smart contracting. Zij vertellen u meer concreet wat u er aan hebt en hoe u het organiseert. Het webinar heeft een praktische opzet en bespreekt scenario’s voor verkopen, personeelsmanagement en inkopen.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]