Vertrouwensnetwerk en verantwoording

MYOBI biedt gebruikers de mogelijkheid om zich onder begeleiding voor te stellen aan partners met bedrijfs- en persoonsgegevens. In ruil voor het aantoonbaar en permanent informeren van partners hoe de onderneming juridisch is gestructureerd, wie de gemachtigden zijn en aan wie taken met welke bevoegdheden zijn gedelegeerd, wil de onderneming ook door haar (potentiële) partners op de hoogte worden gehouden. Deze, beheerde en gedeelde informatiepositie maakt zakendoen eenvoudig en effectief.

Dit programma vormt een basis voor andere programma’s van de vertrouwensdiensten.