Privacy en informatieveiligheid

De directie van een bedrijf organiseert met behulp van dit programma bewustwordingen kennisontwikkelingvoor het personeel op het gebied van privacy en informatieveiligheid. De staf bestaat uit alle rollen binnen een bedrijf die betrokken (moeten) zijn bij het effectief inrichten van privacy en informatiebeveiliging.

Het opleiden en trainen van medewerkers kan alleen effectief zijn als de trainingen rolgestuurd zijn, op elkaar zijn afgestemd en aansluiten bij het verandervermogen van de organisatie. Het komt wel eens voor dat een bedrijf geen of te weinig capaciteit heeft om alle aspecten van het organiseren van privacy en informatiebeveiliging vanuit de organisatie aan te pakken en uit te voeren. Dan is het mogelijk om professionals in te schakelen.