Bedrijfsjuridische functie en smart contracting

Ieder bedrijf wil een effectieve bedrijfsjuridische functie. Voor het management is het een geruststellende gedachte dat het beleid en de strategie worden weerspiegeld in de bedrijfsspecifieke contractportfolio’s, dat bedrijfsprocescoördinatoren gecontroleerde en gedocumenteerde contractonderhandelingen voeren met partners, dat alleen geautoriseerde ondertekenaars van partners verplichtingen en rechten aangaan en dat contractmanagement wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van afdelingsmanagers.

Het organiseren van voldoende bewustzijn en kennis over de contractcyclus bij de medewerkers van partners is hiervoor een randvoorwaarde. Met behulp van dit programma organiseert het management van een bedrijf bewustwording en kennisontwikkeling bij medewerkers voor het organiseren van een effectieve bedrijfsjuridische functie.