Bedrijfsprocessen

Mijn Processen

Mijn Processen zijn processen die door het eigen bedrijf van de gebruiker(s) zelf zijn gestart.

Externe Processen

Externe Processen zijn processen die door een ander bedrijf zijn gestart en waarvoor het eigen bedrijf is uitgenodigd.

Een bedrijfsproces biedt een veilige omgeving voor het opslaan en beschermen van bedrijfsgegevens. Het voorziet...

Hier volgen de stappen die gezet dienen te worden om een snelle start te maken...