Verantwoordingsverplichting en verantwoorden

Compliance-aanpak

Wij kunnen zeggen dat de compliance-aanpak gericht is op een periodieke (minimaal jaarlijks) verantwoording van de bedrijfsleiding voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen, in het bijzonder de TTP-policy.

Waarom is de Accountability Seal belangrijk?

Een ‘Accountability Seal’ dat periodiek door de bedrijfsleiding wordt bevestigd en opgenomen is, in een vrij toegankelijk register biedt de noodzakelijke functionaliteit. Het maatschappelijk verkeer (bijvoorbeeld partner, personen, toezichthouders en derden) krijgt een indruk van de kwaliteit van de bedrijfs- en persoonsgegevens die door een bedrijf worden beheerd.

Organiseren van de Accountability Seal

Een bedrijf maakt gebruik van de MYOBI compliance-aanpak voor het nakomen van de accountabilityverplichting voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming, in het bijzonder de TTP-policy waarin de TTP Gedragscode AVG is opgenomen. De bedrijfsleiding sluit door deze compliance-aanpak aan bij de gebruikelijke accountabilityverplichtingen en volgt een beproefd proces.

VIE, Vereniging van Deelnemers aan een Informatie Ecosysteem

De gebruikers van informatie ecosystemen hebben zich verenigd in de Vereniging van Deelnemers aan een Informatie Ecosysteem, (hierna: Vereniging VIE). Eenieder die zakelijk (geen aspirant) gebruiker is van het vertrouwensnetwerk wordt au-tomatisch lid van deze vereniging.

Op hoofdlijnen bestaat de MYOBI compliance-aanpak uit: Een kwaliteitspallet gericht op vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid...

De belangrijkste randvoorwaarde voor zakendoen is wederzijds vertrouwen. Hiervoor is nodig dat: mijn (potentiële) partner...

Een bedrijf maakt gebruik van de MYOBI compliance-aanpak voor het nakomen van de accountabilityverplichting voor...

De gebruikers van informatie ecosystemen hebben zich verenigd in de Vereniging van Deelnemers aan een...