Hulpmiddelen

De gebruikers van het vertrouwensnetwerk geven MYOBI een opdracht een (potentiële) partner te verzoeken zich...

Alle gebruikers van het MYOBI Vertrouwensnetwerk onderschrijven de TTP-policy waarin de TTP Gedragscode AVG en...

Draaiboeken zijn procesbeschrijvingen; controlelijsten gericht op de contract life cycle: voorbereiding – contrateren – contractmanagement....