Bedrijfsmatig

Kernactiviteiten

Hier kunt u de kernactiviteiten van MYOBI vinden. Wij gaan in op ‘wat is MYOBI’, ‘waarom participeren’, ‘wat krijgen gebruikers’, ‘hoe werkt het’ en ‘hoe word ik gebruiker’?