Diensten

Wat krijg ik van de verantwoordingsdienst?

Op het MYOBI Vertrouwensnetwerk krijgt u in uw eigen informatie ecosysteem actuele baselines. Het Informatie ecosysteem biedt ook toegang tot:

  1. De basis functionaliteiten legal entity framework (LEM). Hiermee beheert het bedrijf haar eigen formele en functionele organisatie, en maakt het bedrijf afspraken met andere bedrijven gegevens te delen;
  2. De basis functionaliteiten van smart contracting. U ontvangt een contractportfolio met regie- en verwerkersovereenkomsten waarmee afspraken met uw partners gemaakt kunnen worden;
  3. De basis functionaliteiten van smart compliance. Toegang en gebruik van baselines die aansluiten op de TTP Gedragscode AVG; en
  4. U ontvangt uw eigen e-learning tenant met basistrainingen op het vlak van LEM, smart contracting en governance en compliance.
Welke professionals kunnen mij helpen bij het opbouwen en beheren van Legal Entity Management?

De professionals van Duthler Associates en de advocaten van First Lawyers zijn goed opgeleide consultants.

Ik heb geen Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) of een FG die niet aan de eisen kan voldoen. Wat nu?

U kunt zelf op zoek gaan naar een deskundige die aan de eisen van MYOBI voldoet of u kunt MYOBI vragen om u in contact te brengen met een deskundige.

Wat is de rol van MYOBI bij het LEM?

MYOBI servicedesk bepaalt de identiteit van het bedrijf en de personen in de rol van vertegenwoordigingsbevoegdheid. MYOBI koppelt de rol van ‘Company Admin’ van het informatie-ecosysteem van het bedrijf aan de vertegenwoordiger. MYOBI controleert periodiek de juistheid van deze link.

De servicedesk is het eerste aanspreekpunt.

Hoe kan ik Legal Entity Management afnemen?

Gebruik de knop: ‘aansluiten’ om aan te sluiten en gebruik te maken van de diensten van MYOBI.

Hoe kan ik diensten afnemen?

Sluit aan bij het MYOBI Vertrouwensnetwerk via de blauwe knop ‘aansluiten’. Nadat u ben onboard klikt u vervolgens de diensten aan die u wilt afnemen. Uiteraard helpt accountmanagement u graag met het kiezen van de juiste dienstverlening.

Hoe bouwen wij Legal Entity Management van de entiteiten op?

Met behulp van het Informatie ecosysteem beheert de persoon met de juiste rol de hiërarchie van de formele en functionele organisatie. Voor de formele organisatie worden de basisgegevens onttrokken uit authentieke registers zoals die van de Kamers van Koophandel. MYOBI voorziet de gebruiker van het vertrouwensnetwerk met:

  1. e-learing trainingen; en
  2. Professionele ondersteuning op afroep.
Wat is de rol van MYOBI Vertrouwensnetwerk bij het toepassen van diensten?

De rol van MYOBI is:

  • MYOBI Vertrouwensnetwerk biedt zekerheid over de identiteit van entiteiten en personen en hun bevoegdheden;
  • Biedt elektronische handtekening, waarmerken en deponeren van documenten; en
  • Voorziet in gecontroleerde processen, documentatie van feiten en dossiervorming.
Wat kost de verantwoordingsdienst?

Verantwoording afleggen over de TTP Gedragscode AVG, als onderdeel van de TTP policy, is een gevolg van het aansluiten op het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Kosten voor aansluiten MYOBI zijn afhankelijk van de omzet, aantal medewerkers en entiteiten.

Wat kost Legal Entity Management?

Legal Entity Management (LEM) maakt onderdeel uit van het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Kosten voor aansluiten MYOBI zijn afhankelijk van de omzet, aantal medewerkers en entiteiten.

Wij wensen aanvullende diensten. Hoe kunnen wij die afnemen?

De vertegenwoordigingsbevoegde met de juiste bevoegdheid kan met behulp van het informatie ecosysteem aanvullende en diensten inschakelen met de functie ‘serviceverzoek’.

Hoe kan ik het organiseren van verantwoording afnemen?

Gebruik de knop: ‘aansluiten’ om  gebruik te maken van de verantwoordingsdienst.

Kan mijn accountant op de Accountability Seal steunen?

Ja, uw accountant kan steunen op het werk dat u heeft gedaan voor uw eigen Accountability Seal en op de Accountability Seals van uw partners. Dat komt door de bevestiging van uw FG, de toets van MYOBI en het toezichthouden door de Accountability Board. Waarschijnlijk zal uw accountant nog enig eigen onderzoekswerk verrichten om vast te stellen dat hij op uw zelfverklaring kan steunen. Met de eigen verantwoordingswerkzaamheden kunt u de accountantskosten flink verlagen.

Wat kost het?

De kosten voor diensten vindt u op de websites van onze partners.

Hoe houd ik grip op de kosten van de diensten?

De vertegenwoordigingsbevoegde heeft inzicht in het gebruik van de diensten: door wie, waarvoor en hoeveel.